Statuten en Reglementen

Bij de oprichting van de vereniging zijn de Statuten vastgelegd. Dit is een wettelijk vereiste. Ze vormen als het ware de grondwet van de vereniging en dienen door een notaris in een akte te worden vastgelegd. De notaris dient ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.

Het Huishoudelijk Reglement is belangrijk voor de uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen van de Statuten.

Daarnaast bestaan er reglementen voor baan het gebruik van de banen, voor introduc├ęs.

Voor meer informatie: klik op het betreffende menu-item.