Bestuur

Tennisvereniging De Drieslag heeft een dagelijks bestuur, dat wordt ondersteund door een aantal belangrijke commissies. 

Bestuur
   
Functie Naam Mail
Voorzitter Ton Plagman  Ton 
Secretaris en
ledenadministratie
Annemieke Bloemers Annemieke
Penningmeester  Willem Hulshof Willem
Lid Frans Becks Frans
Lid Bernadette Kemperman Bernadette
Commissies    
Activiteiten Jan Vieberink Activiteiten
Onderhoud Han Norder Han
Jeugd Janet Dahlhaus Jeugdzaken
Competitie Tom Jacobs Tom