LTC De Drieslag

Dé tennisvereniging van Hummelo, Keppel en Drempt


Versoepeling maatregelen

Sinds vorige week woensdag zijn de maatregelen om het coronavirus in bedwang te houden, versoepeld. We hebben overleg met de gemeente gehad en ook van die kant zijn er geen bezwaren gekomen. We mogen dus weer “normaal” gaan tennissen. Ook voor de jeugd hoeft er geen verplichte toezichthouder meer aanwezig te zijn op momenten dat zij willen spelen. Uitgangspunt voor iedereen is én blijft dat je je gezonde verstand gebruikt en dat de regels vanuit het RIVM onverkort van kracht blijven: anderhalve meter afstand – ook in de kantine en op het terras – geen handen schudden, niet naar de baan als je verkouden en/of grieperig bent (laat je dan testen). …..

Read More

Tennispark open voor de jeugd

Vanaf 8 mei wordt er voor de kinderen weer les gegeven.Jeugd van 13 tot en met 18 jaar kunnen onder begeleiding van Kars of Fred eventueel vrij spelen op de woensdag van 18:30 tot 20:00 uur. Afspreken via de App. Voor de senioren geldt helaas dat het tennispark nog gesloten blijft.

Read More

Tennispark tot 6 april gesloten

Beste Leden, Tot onze spijt hebben wij ons tennispark vanavond vanaf 18.00 uur moeten sluiten.   Vanuit de KNLTB kregen wij de oproep om naast het annuleren van de activiteiten ook het tennispark te sluiten. Vrij spelen is dus niet meer toegestaan en gebruik maken van het clubhuis ook niet. De tennislessen voor de jeugd komen ook te vervallen.   Gezien de ernst van de situatie volgen wij deze oproep op en zal de poort van onze vereniging vanavond worden afgesloten. Hierdoor kan er in ieder geval tot 6 april niet meer getennist worden. Voor ons is het advies van de KNLTB in deze leidend.   Voor nadere informatie: https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/ …..

Read More

Open dag afgelast

Beste Leden en belangstellenden, Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het corona virus, heeft het bestuur besloten de “open dag” van a.s. zaterdag niet door te laten gaan. Er is vanuit het NOC/NSF een dringend advies uitgegaan (bijgevoegd) waarin wordt opgeroepen clubbijeenkomsten, wedstrijden, etc. af te gelasten. De ons omringende verenigingen hebben inmiddels ook al op dit advies gereageerd en hun trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten afgelast en ook wij nemen het gegeven advies zeer serieus en hebben daarom dit moeilijke besluit genomen.   Wij betreuren het enorm dat we dit besluit hebben moeten nemen en we bedanken iedereen die zijn/haar best heeft gedaan om …..

Read More