Onderhoud Park

Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud van het park is in eigen handen. De betreffende commissie houdt zich bezig met onderhoud en verbetering van de banen, terrassen, beplanting en clubhuis. Een zeer belangrijke maar soms ondankbare taak.

In het voor- en najaar worden met behulp van vrijwilligers een of meer grote onderhoudsdagen gehouden. Daarvan wordt u per mail op de hoogte gesteld.

Daarnaast hebben we een ‘onderhoudsploeg’ van circa twintig man/vrouw die elke twee weken de banen reinigen en glad trekken. Ook meedoen? Meld je aan bij Willem Hulshof of Ton Plagman (zie bestuur.