Algemene Leden Vergadering

15 februari 2024


Op woensdag 14 februari 2024 werd in het clubgebouw te Hoog-Keppel de algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst was matig maar er waren voldoende leden aanwezig om beslissingen te nemen. De besproken onderwerpen worden vermeld in de notulen. 

Nieuwscategorieën