Zomertennis LTC De Drieslag

Na het succes van vorig jaar biedt LTC de Drieslag wederom de mogelijkheid om tijdens de zomermaanden uw conditie op peil te houden. Het zomerlidmaatschap geeft gedurende deze maanden onbeperkt toegang tot het park en daarnaast kan worden deelgenomen aan de georganiseerde tennislessen van een diplomeerde trainer. Uiteraard kan ook worden getennist met andere leden, bijvoorbeeld tijdens de toss-avonden op de woensdag. Voor hen die kennis willen maken met de tennissport of voor hen die het al eerder hebben gedaan, is dit de uitgelezen kans om het racket (weer) op te pakken en een balletje te slaan.

Inhoud zomerlidmaatschap:

– Introductie avond
– Onbeperkt gebruik van tennisbanen gedurende zomermaanden (juni, juli & augustus)
– Serie tennislessen door gediplomeerde tennistrainer*
– Afsluitend tennistoernooi

Kosten: € 40,- p.p. inclusief 6 lessen.

Voor diegene die niet beschikken over een tennisracket -en ballen worden deze beschikbaar gesteld door de vereniging. Gelieve aan te melden voor 5 juni.

Aanmelden ?

Dedrieslag@gmail.com

*De lessen zullen plaatsvinden op vrijdagavond.

Reservering banen Voorjaarscompetitie

Voor de dagen dat de teams die deelnemen aan de Voorjaarscompetitie gelden beperkte speelmogelijkheden in verband met reservering van de banen. Voor een team  zijn twee banen gereserveerd.

Een en ander betekent dat er minder vrij kan worden gespeeld. Hou er rekening mee, dat er meer afgehangen zal moeten worden gedurende die tijd. Meestal duurt een baanbezetting circa 4 uur, maar het kan zomaar langer worden als er driesetters worden gespeeld.

Twee banen zijn bezet op:

zaterdag 8 april vanaf 13.30 uur
vrijdag 14 april vanaf 19.00 uur
zaterdag 15 april vanaf 9.00 uur en vanaf 13.30 uur
dinsdag 18 april vanaf 10.00 uur
zaterdag 29 april vanaf 13.30 uur
vrijdag 5 mei vanaf 19.00 uur
zaterdag 6 mei vanaf 9.00 uur en vanaf 13.30 uur
dinsdag 9 mei vanaf 10.00 uur
zaterdag 13 mei vanaf 13.30 uur
dinsdag 16 mei vanaf 10.00 uur
vrijdag 19 mei vanaf 19.00 uur
zaterdag 20 mei vanaf 9.00 uur en vanaf 13.30 uur

De zaterdagen dat ‘s morgens en ‘s middags wordt gespeeld kan het voorkomen, dat ook de derde baan even bezet is.

Rond half mei zal ook de Zomeravondcompetitie van start gaan. Ook hiervoor zullen banen gereserveerd worden. We zullen tijdig bekend maken welke datums hiervoor gereserveerd worden.

Winterkoningin en -koning

De Wintercompetitie is weer voorbij. Beetje langer geduurd dan gedacht vanwege wat weersomstandigheden, maar afgelopen zondag konden we dan toch de Winterkoningin en Winterkoning huldigen.

Voor de tweede keer op rij werd Carolien Plagman Winterkoningin met 17 wedstrijdpunten. Zij werd op de voet gevolgd door Annemiek Bloemers, eveneens met 17 wedstrijdpunten, maar minder gewonnen games. Derde werd Ineke van Tangeren met 15 wedstrijdpunten.

Bij de heren was het tot op de laatste dag spannend. Twee heren stonden op 16 punten en één op 15. Uiteindelijk werd voor de derde keer op rij Kars Bambang Oetomo de Winterkoning met 18 wedstrijdpunten. Nummer 2 werd Willem Hulshof met 17 punten en nummer 3 Peter van Maastrigt met 16 punten.

Allen gefeliciteerd.

Na afloop werd de gebruikelijke lunch gehouden en omdat het weer opnieuw goed meewerkte kon dat buiten in de zon worden gevierd.

Carolien Plagman met bloemen en trofee

Winterkoning Kars geflankeerd door Bernadette en Wil

 

Banen dicht

De winter slaat toe. In Oostenrijk, waar ik zit, verwachten ze een halve meter sneeuw. Ook onze banen hebben er last van volgens Bert Pijnappel, mijn ogen in Hoog-Keppel.
er ligt een beetje van dat spul, maar volgens hem zijn de banen ervan geschrokken.Zo erg dat er kuilen en bulten zijn en dus onbespeelbaar. De poort is gesloten en de banen zijn tot nader order niet te gebruiken.

Donderdag wordt er weer gekeken.

Uitnodiging Algemene Vergadering 2017

Uitnodiging aan leden voor de Algemene Vergadering (A.V.) op maandag 30 januari 2017 in ons clubgebouw, aanvang 20.00 uur.

Hessenweg 8a, tel. 0314 381991

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen A.V. van 1 februari 2016
4. Ingekomen stukken
5. Verslag bestuur 2016
6. Financieel verslag 2016
7. Verslag Financiële Commissie 2016
8. Verslag Technisch Commissie 2016
9. Bestuursverkiezing
10. Begroting 2017, vaststelling contributies 2017
11. Voorstellen bestuur
12. Voorstellen leden overeenkomstig H.R. Art. 8
13. Rondvraag
14. Sluiting

Art. 8:

De agenda van de Algemene Vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste 3 x 24 uur voor de vergadering bij de secretaris is ingediend door tenminste 5 leden, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Stukken voor deze vergadering staan op onze website: www.ltcdedrieslag.nl en zijn op verzoek zowel digitaal als schriftelijk te verkrijgen bij het secretariaat: 0314 651114 of: secretaris@ltcdedrieslag.nl

Voor de volgende agendapunten zijn inmiddels stukken beschikbaar: 03, 05, 06, 08, 09 en 10.

Mochten meer stukken beschikbaar komen dan kunt u deze op onze site vinden.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur L.T.C. de Drieslag

NB: Ten overvloede wijzen we er op, dat tijdens de Algemene Vergadering de banen gesloten zijn!