Algemene Vergadering (A.V.)

Op dinsdag 29 maart 2022 wordt in ons clubgebouw , Hessenweg 8a, Hoog-Keppel de Algemene Vergadering gehouden. Aanvang 19:30 uur.

De stukken voor deze vergadering zijn per e-mail verstuurd.
Kunt u ze niet terugvinden, dan zijn ze beschikbaar onder het menu Clubinformatie – Bestuur – Jaarvergaderingen.
De financiële stukken zijn eventueel op te vragen bij de secretaris.

 

 

 

Baanbezetting Wintercompetitie

Onze Wintercompetitie is weer van start gegaan. Daarvoor hebben zich 33 personen gemeld en dat betekent dat op zondagmorgen om de twee weken alle drie de banen bezet (kunnen) zijn van half tien tot mogelijk twee uur, afhankelijk van het aantal deelnemers dat op dat moment meedoet. Meestal zal één baan vanaf half een toch beschikbaar zijn, maar wellicht meer.

Afgelopen zondag (7 november) zijn de eerste wedstrijden gespeeld: resteren dus 7 zondagen.

Die worden gespeeld op:
21 november
5 december
19 december
9 januari
23 januari
6 februari en
20 februari

Indien het weer roet in het eten gooit (regen of sneeuw), worden de betreffende wedstrijden naar de zondag daarop verplaatst.

 

Aanpassing Coronamaatregelen clubhuis

Afgelopen weekeinde zijn door de gemeente de lopende coronamaatregelen aangepast. Daar hebben wij als vereniging eveneens mee te maken.

Ook voor sportkantines geldt nu dat de de “oude” regel van 1,5 meter binnen, ZONDER CTB (Corona Toegangs Bewijs),  niet langer is toegestaan. Dat betekent dus dat als mensen binnen een hapje/drankje willen nuttigen, er eerst een  CTB check gedaan moet worden. Steekproefsgewijs is niet toegestaan dus iedereen MOET gecheckt worden of zijn wanneer ze in de kantine zitten.

De eerdere “oplossing” (een klein gedeelte van de kantine aanwijzen als horecagedeelte) is door de gemeente helaas weer teruggedraaid.

Er zal door de gemeente worden gecontroleerd en wanneer wij op dat moment niet niet kunnen bewijzen dat de corona check is uitgevoerd volgt er voor de vereniging een boete. Daar zitten wij uiteraard niet  op te wachten (en de boete zal door de club dan worden verhaald op degene(n) die zich niet aan de regels houdt of houden).

Wil je in de kantine plaatsnemen, breng dan een geldig corona toegangsbewijs mee (bewijs van vaccinatie, herstel bewijs van Corona of een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur oud). Benoem in dat geval één van de aanwezigen of andere spelers tot “corona checker”. Hij/Zij dient dan middels de corona check app, de toegangsbewijzen te scannen. De check app kan worden gedownload (Scanner voor CoronaCheck – van de rijksoverheid).

De  competitieteams dienen onderling zichzelf en de tegenstander (bij binnenkomst) te controleren. Kan/wil iemand dit niet, dan mag hij/zij niet plaatsnemen in de kantine en dient het hapje/drankje buiten op het terras te worden genuttigd.

Binnen afhalen mag wel maar dan geldt: alleen afhalen om buiten te nuttigen.  Naar het toilet en/of douchen mag wel zonder check.

Ik snap dat dit best weer een lastig opdracht is maar het  alternatief is dat we de kantine opnieuw moeten sluiten en daar zitten we met z’n allen ook niet op te wachten.

Het bestuur

Coronamaatregelen clubhuis

Vanaf vandaag (25 september 2021) gelden er aangepaste coronamaatregelen. De wijziging heeft vooral betrekking op het gebruik van het clubhuis en de corona checkapp.

De regels schrijven voor dat we in het clubhuis een deel goed zichtbaar afbakenen als horecagedeelte van ons clubhuis. Om toegang te krijgen tot dit deel moet de QR code van de corona checkapp gescand worden. In het niet afgebakende deel van het clubhuis geldt vrije toegang zonder coronacheck.

Toiletten en kleedkamers blijven dus vrij toegankelijk zonder gebruik van de corona checkapp. Er kan ook zonder checkapp een drankje worden gehaald aan de bar om deze buiten op het terras of buiten het horecagedeelte in het clubhuis te nuttigen. In het laatste geval verzoeken we om, net zoals nu geldt, daarbij de 1.5 m in acht te nemen en het gezonde verstand te gebruiken in het belang van ieders gezondheid. Uiteraard blijft gelden dat je thuis blijft bij klachten, handen worden gewassen etc.

Mochten de aanpassingen vragen oproepen neem dan gerust contact op met mij of met een van de andere bestuursleden.

Met sportieve groet,

namens het bestuur

Marcel Wisseborn