Banen dicht

De winter slaat toe. In Oostenrijk, waar ik zit, verwachten ze een halve meter sneeuw. Ook onze banen hebben er last van volgens Bert Pijnappel, mijn ogen in Hoog-Keppel.
er ligt een beetje van dat spul, maar volgens hem zijn de banen ervan geschrokken.Zo erg dat er kuilen en bulten zijn en dus onbespeelbaar. De poort is gesloten en de banen zijn tot nader order niet te gebruiken.

Donderdag wordt er weer gekeken.

Uitnodiging Algemene Vergadering 2017

Uitnodiging aan leden voor de Algemene Vergadering (A.V.) op maandag 30 januari 2017 in ons clubgebouw, aanvang 20.00 uur.

Hessenweg 8a, tel. 0314 381991

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen A.V. van 1 februari 2016
4. Ingekomen stukken
5. Verslag bestuur 2016
6. Financieel verslag 2016
7. Verslag Financiële Commissie 2016
8. Verslag Technisch Commissie 2016
9. Bestuursverkiezing
10. Begroting 2017, vaststelling contributies 2017
11. Voorstellen bestuur
12. Voorstellen leden overeenkomstig H.R. Art. 8
13. Rondvraag
14. Sluiting

Art. 8:

De agenda van de Algemene Vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste 3 x 24 uur voor de vergadering bij de secretaris is ingediend door tenminste 5 leden, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Stukken voor deze vergadering staan op onze website: www.ltcdedrieslag.nl en zijn op verzoek zowel digitaal als schriftelijk te verkrijgen bij het secretariaat: 0314 651114 of: secretaris@ltcdedrieslag.nl

Voor de volgende agendapunten zijn inmiddels stukken beschikbaar: 03, 05, 06, 08, 09 en 10.

Mochten meer stukken beschikbaar komen dan kunt u deze op onze site vinden.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur L.T.C. de Drieslag

NB: Ten overvloede wijzen we er op, dat tijdens de Algemene Vergadering de banen gesloten zijn!

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie voor leden

UITNODIGING

 

Het bestuur van LTC de Drieslag nodigt alle leden uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari 2017 om 14.00 uur in ons clubhuis aan de Hessenweg 8a te Hoog Keppel.

Graag verwelkomen wij u om gezamenlijk het glas te heffen op een gezond en sportief 2017.

 

Bestuur LTC de Drieslag

Wintercompetitie 2016/2017

Het is al weer wat kouder geworden en daarmee komt de winter er aan. En zoals gebruikelijk gaan wij met de tennisvereniging uiteraard ook weer de kou in. Niks geen binnenbanen. Ook het clubhuis kan er weer tegen en is aan de bovenzijde goed geïsoleerd, dus als het té koud wordt kun je binnen altijd even bijkomen.

Zoals gebruikelijk beginnen we rond half november. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. Kun je een dag niet, dan is er geen man overboord, maar de kans om Winterkoning of -koningin te worden wordt daarmee wel aanzienlijk minder.

De inschrijving staat open voor senioren, maar ook studenten kunnen meedoen. Heb je een kennis, broer/zuster, buurman/vrouw, zoon/dochter, schoonzoon/-dochter die ook wel eens wil meedoen. Gewoon laten inschrijven.

Inschrijfkosten: 8 euro voor leden, 16 euro voor niet-leden. Maar daar krijg je ook weer koffie en koek (vaak door iemand persoonlijk gebakken, dus home-made in Keppel of Drempt) voor.  Alle andere consumpties dienen te worden afgerekend. Vriest het echt lekker, dan is iets warms om zelfs weer warm te worden vaak gewenst. Dat leveren we in de vorm van een echte Keppelse snert (uit blok met extra worst) of een glühwein.

De datums: 20 november, 4 december, 18 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 26 februari en 12 maart.

Dat zijn allemaal zondagen, om de twee weken, behalve rond Kerst en Jaarwisseling. Je speelt de betreffende dag maar één wedstrijd. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt gespeeld in twee of drie rondes. We beginnen standaard om half tien. De volgende ronde is dan 11.00 uur en de derde ronde 12.30. Omdat er om 2 gewonnen sets wordt gespeeld kan een wedstrijd soms wat uitlopen. Je krijgt vooraf de indeling van de wedstrijden, dus je hoeft niet van 09.00 tot 14.00 uur aanwezig te zijn.

Kun je een zondag niet, dan proberen wij een invaller te regelen. Liever niet, maar we begrijpen dat het soms niet kan.

Hoewel we een wedstrijd spelen, gaat het echter vooral om het plezier van tennissen. Als de banen door sneeuw niet bespeelbaar zijn krijg je vooraf een seintje, zodat je niet voor niets naar de banen komt. Ook bij echte regen, dus niet een flauw miezertje, wordt er niet gespeeld. Dat besluiten we echter pas op de betreffende ochtend. Van belang is dus de mail in de gaten te houden. Vorst deert ons niet, tenzij de ijsberen hun pootjes komen warmen aan een vuurtje. Met andere woorden: -10 is ongeveer de benedengrens.

Van belang is te weten, dat na een vorstperiode de ondergrond bevroren is terwijl de bovengrond al begint te ontdooien. Opdooi heet dat, en het effect is, dat een bal niet meer opstuit. Tennissen is dan niet mogelijk. Vooraf wordt dat allemaal doorgecommuniceerd, dus echt moeilijk gaat het niet worden.

Inschrijven kan tot 11 november door een mail te sturen naar w.wijnands@ltcdedrieslag.nl

 

Clubkampioenschappen 2016

Onlangs hebben leden van LTC de Drieslag in Hoog Keppel met elkaar gestreden om de clubkampioenschappen. Er werden maar liefst 36 wedstrijden gespeeld, in 5 categorieën; enkelspel (dames en heren) en dubbelspel (dames, heren en mixed). Mooie partijen en sportief spel voerden de boventoon en ook op het terras was het tijdens de zwoele zomeravonden goed toeven met heerlijke hapjes en drankjes. In de finale heren enkel gingen Marcel Wisseborn en Jarno Bambang Oetomo  met elkaar de strijd aan en mocht Marcel na 3 spannende sets, waar het toegestroomde publiek volop van kon genieten, met de 1e prijs naar huis. In de dames dubbel waren het Lidy Kamperman en  Annemieke Bloemers die de hoogste eer ten deel viel. In de finale heren dubbel kwamen (wederom) Marcel Wisseborn en Herbert Hazelaar als winnaars uit de bus. Het mixed dubbelspel werd tenslotte glansrijk gewonnen door Kars en Mirjam Bambang Oetomo.

Dankzij het prachtige nazomerweer, de ontspannen, gezellige sfeer en de uitstekende organisatie kan worden teruggekeken op een succesvol clubtoernooi.

Voor de plaatjes: kijk onder het menu ‘Foto’s’ hier op de website en kies Clubkampioenschappen.