Jaarstukken AV 2017

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering 30 januari 2017

Agendapunt 03-Concept verslag ALV 01 02 2016
Agendapunt 05 Verslag Bestuur 2016
Agendapunt 06 Financieel Jaarverslag 2016
Agendapunt 06b Balans De Drieslag per 31-12-2016
Agendapunt 08 Verslag Competities seizoen 2016
Agendapunt 09 Bestuursverkiezing
Agendapunt 10, zie financieel verlag 2016
Agendapunt 11 Toelichting bestuursvoorstellen
Prijslijst Kantine per 1 februari 2017

NB: Financiële stukken zijn op te vragen bij de secretaris