Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bij de oprichting van de vereniging zijn de Statuten vastgelegd. Dit is een wettelijk vereiste. Ze vormen als het ware de grondwet van de vereniging en dienen door een notaris in een akte te worden vastgelegd. De notaris dient ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.
Bij aanpassing van de Statuten – wat door de Algemene Vergadering moet worden besloten – dienen die derhalve opnieuw in een notariële akte te worden vastgelegd.

Voor uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen is het Huishoudelijk Reglement belangrijk. Denk hierbij aan regels over het aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebetaling, de besluitvorming binnen het bestuur of het gebruik van het clubhuis. Een huishoudelijk reglement hoeft niet in een notariële akte te worden vastgelegd.

Lees hier de Statuten.

Lees hier het Huishoudelijk Reglement