Afhangsysteem

Het afschrijfbord hangt rechts op de muur, onder de luifel. Het bord heeft per baan drie klokken op rij. Elke klok heeft instelbare wijzers en onder en boven de klok een insteelrails voor het plaatsen van pasjes. In totaal kunnen per klok vier spelerspassen worden geplaatst voor een dubbelspel. Baan 1 is niet meer in gebruik.

Het afhangsysteem werkt als volgt:
1. U komt op het park en bent voor een bepaalde baan de eerste spelers. U kiest de eerste klok van links voor die baan en stelt met de wijzers het tijdstip in waarop u begint te spelen. U plaatst uw pasjes (twee voor een enkel- en vier voor een dubbelspel) in de rails. Het afhangen mag pas gebeuren als allebei of alle vier de spelers voor de baan aanwezig zijn. U hebt recht op 30 speelminuten voor een enkelspel en 45 speelminuten voor een dubbelspel.

2. Zijn alle banen vol en komt u als tweede die op een baan wenst te spelen, dan plaatst u uw pasjes bij de tweede klok van de baan waar u het snelst kunt gaan spelen en stelt de begintijd in op die klok. Dat is een half uur na het tijdstip van de eerste klok bij een enkelspel of 45 minuten later bij een dubbelspel.

3. Als de tweede klok bezit is van een baan dan bent u nummer drie, ook als de eerste klok leeg is. U volgt u dezelfde instructies als hiervoor, maar op de laatste klok. Is klok 3 al besproken, dan begint u weer bij klok 1.

4. Bent u klaar met spelen, neem dan de pasjes uit de rails mee naar huis. U hoeft niets te doen aan de klok.

Vergeten pasjes worden in het clubhuis in een daarvoor bestemd bakje of een zakje aan het prikbord bewaard, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot het clubhuis met uw pas. Wel zult u moeten wachten tot u met iemand anders het clubgebouw in kunt om uw pas weer te pakken.

NB: Binnenkort wordt het beveiligings- en toegangssysteem aangepast. U kunt dan alleen met een speciale label/druppel/dongel naar binnen. Uw KNLTB-pas kan dan worden gebruikt om af te hangen in plaats van de speciale afhangpas die nu wordt gebruikt.

Extra punten van belang!
1. Als u van de baan komt omdat u bent afgehangen, dan mag u zodanig afhangen, dat u pas na een half uur weer de baan op kunt. Binnen een half uur nadat u van de baan bent gekomen, mag u dus niet iemand anders op een andere baan afhangen en zo doorschuiven.
2. Waarschuw steeds de mensen die op de door u afgehangen baan spelen en geef het tijdstip aan waarop ze zijn afgehangen.
3. Competitie, training, tossavond (woensdag vanaf 20.00 uur) en toernooien hebben voorrang.
4. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn alle banen gesloten.!

Restricties Jeugdleden
Jeugd tot en met 13 jaar (JB-leden) mag tot 19.00 uur afhangen.
Jeugd tot en met 17 jaar mag tot 20.30 uur afhangen.