Jaarstukken AV 2014

De jaarstukken voor  de vergadering zijn per e-mail aan de leden gestuurd. U kunt ze hier echter nogmaals bekijken of downloaden.

1. Agenda voor de Algemene Vergadering 2014
2. Bijlage 1: voor agendapunt 3 – Verslag ALV 28 januari 2013
3. Bijlage 2: voor agendapunt 5 – Verslag Bestuur over 2013
4. Bijlage 3: voor agendapunt 5 – Van de Voorzitter
5. Bijlage 4: voor agendapunt 5 – Beheer Park en Clubgebouw
6. Bijlage 5: voor agendapunt 5 – Groot onderhoud Clubhuis
7. Bijlage 6: voor agendapunt 7 en 10 -Financieel verslag over 2013, Toelichting
8. Bijlage 7: voor agendapunt 9 – Bestuursverkiezing
9. Bijlage 8: voor agendapunt 7 en 10 – Jaarrekening De Drieslag 2013 en begroting 2014

Nagekomen verslag:

10. Verslag Technische Commissie: competities 2013