Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door de penningmeester.
U kunt zich schriftelijk aanmelden door het invullen van het aanmeldingsformulier, dit af te drukken en samen met twee pasfoto’s op te sturen naar:

LTC De Drieslag
Koninginnelaan 67
7009 AX  DOETINCHEM

Vanwege de privacywetgeving, de zogeheten AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) dient u tevens een Toestemmingsverklaring te ondertekenen. Deze toestemming is opgenomen in het aanmeldingsformulier. De Toestemmingsverklaring kunt u hier nalezen.

Alle aan- en afmeldingen dienen schriftelijk te geschieden op bovenstaand adres.
Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 17,50.
Contributie dient te worden overgemaakt op Bankrekening NL79 RABO 0315 0334 87 t.n.v. Penningmeester LTC De Drieslag