Contributie

De contributie van LTC De Drieslag bestaat uit twee componenten: de verenigingscontributie en de KNLTB-contributie. Deze indeling is gekozen om op passende wijze de gezinskorting te kunnen hanteren.
Voor ieder lid draagt de vereniging per jaar € 17,50 contributie af aan de KNLTB. Hierop wordt geen korting verleend.

Gezinskorting
De gezinskorting die de vereniging hanteert geldt uitsluitend voor de verenigingscontributie.
De eerste twee leden (oudste bovenaan) van één huishouding betalen de volledige verenigingscontributie. Het derde lid betaalt 50% van zijn/haar verenigingscontributie. De volgende leden betalen geen verenigingscontributie.

Contributie 2022

Soort lid Verenigings-
contributie
KNLTB-
contributie
Totaal
Senioren: 18 jaar en ouder € 152,50 € 17,50 € 170,00
Studenten: 76,00 € 17,50 € 93,50
Junioren A: 14 t/m 17 jaar 76,00 € 17,50 € 93,50
Junioren B: 9 t/m 13 jaar 64,00 € 17,50 81,50
Junioren C: t/m 8 jaar 37,00,00 € 17,50 € 54,50

Voor junioren A, B en C geldt de leeftijd op 1 januari.

Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 17,50.

De contributie dient – na ontvangst van de nota – te worden overgemaakt na ontvangst van de nota op rekeningnummer NL79 RABO 0315 0334 87 van Rabobank ten name van Penningmeester LTC De Drieslag.

Druppel
Het clubhuis is voorzien van een beveiliging. Voor de entree is een ‘druppel’ nodig. Hiervoor dient een borgsom van € 5,00 te worden betaald.

Artikel 3 van de Statuten
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren vóór 1 december van het lopende contributiejaar. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren onder gelijktijdige inlevering van de ledenpas. Bij latere opzegging gaat de opzegging in op de eerste dag van opvolgende kwartaal en dient het evenredige deel van de contributie (één, twee of drie kwartalen) te worden voldaan. Bovendien dient de volledige bondscontributie van het lopende jaar te worden voldaan.