Jaarstukken AV 2018

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering 2018
Agendapunt 3 – Concept verslag ALV 30 januari 2017
Agendapunt 4 – Park en Kantinebeheer 2017
Agendapunt 5 – Verslag Bestuur 2017
Agendapunt 6 – Financieel verslag 2017-1
Agendapunt 6 – Balans LTC DE DRIESLAG 2017
Agendapunt 6 – Jaarrekening LTC DE DRIESLAG 2017
Agendapunt 8 – Verslag Technische Commissie
Agendapunt 9 -Bestuursverkiezing AV 2018
verslag kascontrole 2016

Zodra andere stukken worden toegevoegd zijn ook deze hier te vinden.
U wordt daarvan per mail op de hoogte gebracht