Resultaat Open Dag

OPEN DAG: MAAK KENNIS MET TENNIS! 

Zaterdag 20 augustus heeft de activiteitencommissie een open dag georganiseerd om niet-leden kennis te laten maken met tennis. Deze dag was georganiseerd voor alle leeftijdscategorieën. Omdat slechts weinig mensen zich hadden aangemeld via de website was het nog spannend hoe deze dag zou verlopen. 

Uiteindelijk is – door de uitgebreide reclamecampagne – deze dag heel positief en gezellig verlopen met als resultaat aanmeldingen van in ieder geval drie nieuwe volwassen leden en twee nieuwe jeugdleden. Het zou mooi zijn als er nog meer mensen benaderd zouden kunnen worden – vooral in de leeftijd vanaf 20 jaar – om als groep te kunnen gaan lessen. 

Dankzij de inzet van de vrijwilligers wat betreft het onderhoud van de banen, het begeleiden van nieuwe leden, het helpen bij spelletjes voor de jeugd en bedienen van het ballenkanon, en ook door het aanbod van hapjes en drankjes en de belangstelling van leden die even een kijkje kwamen nemen, was het een hele gezellige en succesvolle dag. 

hieronder enige indrukken van de dag!

Jeugd aan bod

Met het ballenkanon aan de gang
Even bijkomen

Even goed kijken hoe dat moet

Annelies, Greet en Annemieke