Coronamaatregelen clubhuis

Vanaf vandaag (25 september 2021) gelden er aangepaste coronamaatregelen. De wijziging heeft vooral betrekking op het gebruik van het clubhuis en de corona checkapp.

De regels schrijven voor dat we in het clubhuis een deel goed zichtbaar afbakenen als horecagedeelte van ons clubhuis. Om toegang te krijgen tot dit deel moet de QR code van de corona checkapp gescand worden. In het niet afgebakende deel van het clubhuis geldt vrije toegang zonder coronacheck.

Toiletten en kleedkamers blijven dus vrij toegankelijk zonder gebruik van de corona checkapp. Er kan ook zonder checkapp een drankje worden gehaald aan de bar om deze buiten op het terras of buiten het horecagedeelte in het clubhuis te nuttigen. In het laatste geval verzoeken we om, net zoals nu geldt, daarbij de 1.5 m in acht te nemen en het gezonde verstand te gebruiken in het belang van ieders gezondheid. Uiteraard blijft gelden dat je thuis blijft bij klachten, handen worden gewassen etc.

Mochten de aanpassingen vragen oproepen neem dan gerust contact op met mij of met een van de andere bestuursleden.

Met sportieve groet,

namens het bestuur

Marcel Wisseborn