Algemene Vergadering

L.T.C. De Drieslag organiseert minimaal eenmaal per jaar een Algemene Vergadering. In onze statuten kunt u lezen wat de functie en bevoegdheden zijn van de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering voor 2023 is gepland op zondag 5 februari 2023. Aanvang 14.00 uur in ons clubgebouw te Hoog-Keppel.

De notulen van de Algemene Vergadering van de afgelopen jaren zijn als bijlage (PDF) toegevoegd aan deze pagina.

Notulen AV 2020 Verslag AV 2019