Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie voor leden

UITNODIGING

 

Het bestuur van LTC de Drieslag nodigt alle leden uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari 2017 om 14.00 uur in ons clubhuis aan de Hessenweg 8a te Hoog Keppel.

Graag verwelkomen wij u om gezamenlijk het glas te heffen op een gezond en sportief 2017.

 

Bestuur LTC de Drieslag

Pasjes

De nieuwe pasjes zijn klaar. Op dinsdag 29 maart kunnen ze tussen 20.00 uur en 21.00 uur worden afgehaald in het clubhuis. Voorwaarde is wel, dat uw betaling dan binnen is.

 

Toekomst

Een nieuw onderwerp is toegevoegd onder het hoofd Toekomst  (zie de balk hierboven). Daarin is een presentatie opgenomen die Marcel Wisseborn heeft opgesteld in verband met de toekomst van onze vereniging. Het lijkt me een noodzakelijk stuk informatie voor iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt.

 

Bestuurswisseling

Punt 9 van de agenda van de Algemene Vergadering die gisteravond werd gehouden betrof een bestuurswisseling. Eric Bakker zou aftreden als voorzitter en Bert Pijnappel zou voorzitter worden. Dat is even niet doorgegaan. Gezien de perikelen met het clubgebouw leek het het verstandigst om Eric Bakker te vragen nog een jaar door te gaan, zodat dit kan worden afgerond. Daarnaast bleek Bert niet echt zin te hebben in dit avontuur. Handiger zou het zijn om wat jongere bestuursleden te hebben.

Daar is aan gewerkt. Naast het huidige bestuur heeft men nu drie echt jongere personen bereid gevonden mee te draaien om te proeven hoe dat werkt.

Het komende jaar gaan we dus door met het oude bestuur.

 

BestuurVanaf links: Marcel Wisseborn, Eddie Terpelle, Eric Bakker, Joke Reukers en Bert Pijnappel

Bestuurswisseling

In de komende Algemene Ledenvergadering, die1 februari wordt gehouden, zal onze voorzitter, Eric Bakker aftreden.

Het bestuur stelt de vergadering voor voor om onze huidige vice-voorzitter Bert Pijnappel te benoemen tot voorzitter.

Om vervolgens het bestuur weer op de gewenste sterkte van vijf leden te krijgen zijn wij op zoek naar kandidaat bestuursleden. Zij die deze belangrijke en dankbare functie in onze vereniging willen vervullen kunnen zich melden bij de secretaris (secretaris@ltcdedrieslag.nl) die desgewenst informatie kan verschaffen over de inhoud van de functie en het tijdsbeslag dat er mee gemoeid is.