Contributie

Tarieven contributie 2018

Per het contributiejaar 2015 is er een aanpassing gekomen in de wijze van berekening van de contributie. Voor ieder lid draagt de vereniging per jaar 16 euro contributie af aan de KNLTB. In de door ons berekende contributie was dit bedrag opgenomen. De gezinskorting die de vereniging hanteert gaat vanaf nu uitsluitend over de verenigingscontributie en niet meer over het totaalbedrag van verenigingscontributie en KNLTB contributie.

 

Contributie 2018

Soort lid Verenigings-contributie KNLTB-contributie Totaal
Senioren: 18 jaar en ouder € 151,00 € 16,00 €167,00
Studenten: 175,00 € 16,00 191,00
Junioren A: 14 t/m 17 jaar    € 175,00 € 16,00 191,00
Junioren B: 9 t/m 13 jaar 163,00 € 16,00 179,00
Junioren C: t/m 8 jaar 136,00 € 16,00 152,00

Voor junioren A, B en C geldt de leeftijd op 1 januari.

Gezinskorting:
De eerste twee leden (oudste bovenaan) van één huishouding betalen de volledige verenigingscontributie. Het derde lid betaalt 50% van zijn/haar verenigingscontributie. De volgende leden betalen geen vereningingscontributie. Elk lid betaalt de KNLTB-contributie.

Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 16,00.

De contributie dient – na ontvangst van de nota – te worden overgemaakt na ontvangst van de nota op rekeningnummer NL79 RABO 0315 0334 87 van Rabobank ten name van Penningmeester LTC De Drieslag.

Artikel 3 van de Statuten
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren vóór 1 december van het lopende contributiejaar. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren onder gelijktijdige inlevering van de ledenpas. Bij latere opzegging gaat de opzegging in op de eerste dag van opvolgende kwartaal en dient het evenredige deel van de contributie (één, twee of drie kwartalen) te worden voldaan. Bovendien dient de volledige bondscontributie van het lopende jaar te worden voldaan.